CMA lanserer undersokelse av online gambling.

CMA lanserer undersokelse av online gambling.

CMA har i dag kunngjort at det undersoker om nettbaserte gamblingfirmaer behandler sine kunder rettferdig.

Dette folger bekymringer opptatt av Gambling Commission om potensielle brudd pa forbrukerretten, inkludert misvisende kampanjer og urettferdig vilkar, som brukes av bedrifter for a blokkere spillernes utbetalinger.

Konkurransetilsynet (CMA) utsteder i dag informasjonsvarsler i henhold til forbrukerbeskyttelseslovgivning som krever bevis fra bedrifter som et forste skritt for a fastsla om handhevelse er nodvendig. Det spor ogsa folk som bruker gambling nettsteder og har opplevd slike problemer for a gi oss ytterligere materiale.

Nisha Arora, CMAs overste direktor for forbrukerhandhevelse, sa:

Gambling involverer uunngaelig a ta en risiko, men det bor ikke v re en con. Vi er bekymret spillere slipper ut fordi gambling nettsteder gjor det for vanskelig for dem a forsta vilkarene de spiller, og kanskje ikke gi dem en rettferdig avtale. Vi undersoker na for a se om bedrifter bryter loven.

Rundt 5,5 millioner briter spiller online og de ma behandles rettferdig. Vi har hort bekymrende klager som tyder pa at folk kan bli lokket til a registrere seg for kampanjer med liten sjanse til a vinne pa grunn av urettferdige og komplekse forhold. Vi jobber na tett med Gambling Commission for a undersoke dette n rmere.

Sarah Harrison, Gambling Commission Chief Executive, la til:

Vi forventer at gamblingindustrien skal sikre at vilkarene ikke er urettferdig. Men operatorene gjor fortsatt ikke nok. Jeg fortsetter a ha bekymringer for at mange av disse synes a v re bamboozle heller enn a hjelpe kunden med a gjore informerte valg.

Gambling, av sin natur, vil alltid involvere risiko, men kundene ma ha tro pa at hvis de vinner, vil de ikke ende opp med a fole at dekket er stablet mot dem pa grunn av en uklar tilstand som de ikke forstod riktig.

Vi n rmet CMA til a jobbe med dem for a lose problemer i gamblingomradet, og vi er glade for a ha blitt enige om et felles arbeidsprogram for a sikre at vilkarene er rettferdige og transparente.

Online gambling har vokst med rundt 146% siden 2009, og na registrerer mer enn 5,5 millioner mennesker jevnlig pa sportsspill, spill og kasinoer ved hjelp av gambling nettsteder. Den forste CMA-vurderingen av sektoren pa 4 milliarder kroner har uthevet eksempler pa potensielt urettferdig behandling som krever mer omfattende undersokelse. Spesielt er CMA bekymret for at spillerne kan miste seg som folge av:

A v re last til komplekse og strenge krav knyttet til spillpromoteringer som er vanskelige a forsta og kan v re uoppnaelige. Disse kan inneholde vilkar som krever at folk skal spille lenger enn de hadde forhandlet for de kan ta ut penger. CMA er ogsa opptatt av at spillerne kanskje ikke kan trekke tilbake gjenv rende innskudd og eventuelle gevinster nar de vil slutte a spille. Bedrifter som har et stort skjonn til a kansellere innsatser eller endre odds etter innsats, har blitt akseptert, fordi de gjorde en feil da oddsen ble satt til forste gang. CMA undersoker om vilkarene operatorene stole pa i slike saker som dette er rettferdig. Vilkar som begrenser spillernes evne til a utfordre en firmaets beslutning, for eksempel ved a legge sv rt korte frister for a klage eller unoyaktig foresla at andre muligheter for klage ikke er tilgjengelige.

Denne undersokelsen er en del av et felles arbeidsprogram med Gambling Commission for a takle problemer rundt rettferdighet og apenhet i gamblingindustrien. Undersokelsen kan fore til ytterligere tiltak, som for eksempel handhevelse eller veiledning utstedt av CMA eller Gambling Commission, for a sikre bedre overholdelse over fjerngambling.

All informasjon om denne undersokelsen finner du pa saksiden. Dette beskriver ogsa hvordan folk kan komme i kontakt med informasjon om de bekymringene som er identifisert ovenfor.

Notater for redaktorer.

CMA er Storbritannias prim re konkurranse og forbruker autoritet. Det er en uavhengig utenriksdepartement med ansvar for a gjennomfore undersokelser av fusjoner, markeder og regulerte n ringer og handheve konkurranse og forbrukerrett. For CMA oppdateringer, folg oss pa Twitter @CMAgovuk, Flickr og LinkedIn. De viktigste delene av forbrukerbeskyttelseslovgivningen som er relevante for CMAs undersokelse, er forbrukerbeskyttelse fra urettferdige handelsregulativer 2008 (HLR) og del 2 i forbrukerrettighetsloven 2015 (CRA). HLRene inneholder et generelt forbud mot urimelig handelspraksis og bestemte forbud mot villedende handlinger, misvisende forsommelser og aggressiv handelspraksis. Del 2 av CRA har som mal a beskytte forbrukerne mot urettferdige kontraktsvilkar og merknader, og krever at kontraktsvilkarene skal v re rettferdige og transparente. Som handhever i del 8 i Enterprise Act 2002 (EA02), kan CMA handheve ovennevnte lovgivning gjennom domstolene. Til slutt kan bare en domstol avgjore om et bestemt begrep eller praksis bryter loven. CMA kan gi varsel til enhver person under del 3 i Schedule 5 til CRA som krever at personen skal gi den informasjonen som er oppgitt i meldingen slik at den kan utove, eller vurdere om den skal utove, sin forbudsbeskyttelse rettshandhevelse fungerer i del 8 av EA02. Hvis en person ikke overholder slik melding, kan CMA gjore soknad til retten. Dersom det fremgar for retten at personen ikke har overholdt varselet, kan retten gjore en ordre som krever at personen skal gjore alt retten mener det er rimelig for personen a gjore for a sikre at meldingen blir oppfylt. CMA har ikke pa dette stadiet funnet noe om hvorvidt vilkarene eller rutinene for onlinegamblingfirmaer har overtradt forbrukerbeskyttelsesloven. Gambling Commission er en uavhengig offentlig avdeling som ikke er avdelingen, og er sponset av Department of Culture, Media and Sport (DCMS). Gambling Commission ble etablert under Gambling Act 2005 for a regulere kommersiell gambling i Storbritannia i samarbeid med lisensmyndigheter. Medieforesporsler skal rettes til Simon Belgard ([email protected], 020 3738 6472).

Del denne siden.

Del pa Facebook.

Del pa Twitter.

Relatert innhold.

Utforsk emnet.

Publisert av.

Hjelp oss a forbedre GOV.UK.

Tjenester og informasjon.

Avdelinger og politikk.

Stotteforbindelser.

Hjelp Cookies Kontakt Vilkar og betingelser Rhestr o Wasanaethau Cymraeg Bygget av Government Digital Service.

Alt innhold er tilgjengelig under Open Government License v3.0, bortsett fra hvor annet er oppgitt.Hallo! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi samlet det for deg. Gå her nå!