Dell PowerEdge M420 Brukerhandbok.

Dell PowerEdge M420 Brukerhandbok.

Se ogsa for Dell PowerEdge M420.

Beslektede handboker for Dell PowerEdge M420.

Innholdsfortegnelse for Dell PowerEdge M420.

Dell og Dell-logoen er varemerker for Dell Inc. Brukerhandbok for Dell 10GbE Pass Through Module (XAUI) P / N: M1601P Rev 1.0.

& # XA9; 2010 Dell Inc. Alle rettigheter reservert. Reproduksjon av disse materialene pa noen mate uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc. er strengt forbudt. Varemerker som brukes i denne teksten: Dell & # x2122; DELL-logoen og PowerEdge & # x2122; er varemerker for Dell Inc.;.

Side 3: Innholdsfortegnelse.

Dell -10GbE PTM Rev 1.0 Innholdsfortegnelse Foreslatte publikumskonvensjoner Kapittel 1 Oversikt Funksjoner Serienummer og produktversjonsinformasjon Kapittel 2 Installasjon og grunnleggende bruk Utpakking av gjennomforingsmodul Innforing og fjerning av PTM 2.2.1 PTM-innsetting 2.2.2 PTM-fjerning.

Side 4: Beslektet dokumentasjon.

Rev 1.0. Relatert dokumentasjon Dokumentasjonssettet som folger med passeringsmodulen, inneholder folgende: Tabell 1 – Referansedokumenter og webomrader Firmware og firmwareoppdateringsverktoy Brukerhandbok for Dell Pass Through Module Software Siste stottede kabler og optiske moduler.

Side 5: Tiltatt publikum, konvensjoner.

Rev 1.0 Om denne handboken Denne brukerhandboken er for Dell 10Gb Ethernet Pass Through II passerer gjennom modulen. Denne handboken beskriver installeringen og grunnleggende bruk av Dell 10GbE 16-port-pass-modulen for bladeservere. Tiltenkt malgruppe Denne handboken er beregnet for brukere og systemadministratorer som er ansvarlige for installasjon og konfigurering av Dell 10GbE 16-port-passordmodulen for bladeservere.

Side 6: Kapittel 1 Oversikt, Funksjoner.

Rev 1.0 Oversikt Oversikt PTM er en I / O-modul designet for PowerEdge M1000e Dell Chassis. Produktet gir 10 Gigabit-tilkobling for bladeservere til Ethernet LAN. Produktet stotter de folgende Ethernet-protokollene. Tabell 2 – Protokoller.

Side 7: Serienummer og produktversjonsinformasjon.

Dell -10GbE PTM Rev 1.0 & # x2022; Lysdioder for systemstatus: Stromforsyning, status Serienummer og produktversjonsinformasjon Serienummeret og produktversjonsinformasjonen finner du pa etiketten, sett i figuren nedenfor. Figur 2: Generisk produktmerking.

Side 8: Kapittel 2 Installasjon Og Grunnleggende Betjening, Pakke Pass-Through Module.

Hvis noe i pakken er skadet eller mangler, vennligst kontakt din kunderepresentant umiddelbart. Innforing og fjerning av PTM Dell 10Gb Ethernet Pass Through II kan v re koblet til stoffsporene B1, B2, C1 og C2. Bestem hvilket spor som skal brukes, basert pa onsket systemkonfigurasjon. 2.2.1 PTM-innsetting.

Side 9: Ptm-fjerning, Koble til eksterne portene, Gigabit Ethernet Sfp + -moduler.

Dell -10GbE PTM Rev 1.0 PTM stotter hot-insertion i chassiset. Hvis PTM er satt inn i et drevet chassis, skal stromlampen (gronn) slas pa umiddelbart. 2.2.2 PTM-fjerning PTM stotter hurtig fjerning. Det kan bli fjernet nar chassiset er slatt pa eller av.

Side 10: Led-indikatorer, systemleder, portleder.

Rev 1.0 Installasjon og grunnleggende bruk LED-indikatorer 2.4.1 System-LEDer Systemstatusdiodene angir om PTM mottar strom fra chassiset og PTM-tilstanden. Det er to systemdioder pa slutten av modulen. LED indikasjonene og betydningen er forklart i figuren og tabellen under.

Dell -10GbE PTM Rev 1.0 ignoreres av en konstant gul LED indikasjon. En gyldig dataaktivitetslank med dataoverforing utpekes av en blinkende gul LED indikasjon. Hvis lysdiodene ikke er aktive, er det ikke opprettet fysiske koblinger eller logiske koblinger (eller begge) tilkoblinger.

Side 12: Sikkerhetsadvarsler for installasjon.

Rev 1.0 Installasjon og grunnleggende drift 2.4.3 Sikkerhetsadvarsler for installasjon 1. Installasjonsinstruksjoner Les alle installasjonsanvisninger for du kobler utstyret til stromkilden. 2. Over temperatur Dette utstyret ma ikke brukes i et omrade med en omgivelsestemperatur som overskrider det anbefalte maksimumet: 40 ° C (104 ° F).

Side 13: Mekanisk installasjon, kabelinstallasjon.

Dell -10GbE PTM Rev 1.0 KLASSE 1 LASERPRODUKT og henvisning til de nyeste laserstandardene: IEC 60825-1: 2007/03 y EN 60825-1: 2007 2.4.4 Mekanisk installasjon 2.4.4.1 Installere PTM 1. Pass pa at at det ikke er noen fremmedlegemer eller smuss i bakpluggkontakten eller i chassisporet.

Side 14: Kapittel 3 Feilsoking.

Rev 1.0 Feilsoking Feilsoking Sa snart en passeringsmodul er koblet til, ma du kontrollere at statuslampen lyser gront. Strom LED for pass-modulen slas av: 1. Kontroller at det er tilstrekkelig ventilasjon. 2.

Side 15: Tillegg A Spesifikasjoner.

Dell -10GbE PTM Rev 1.0 Tillegg A: Spesifikasjoner Tabell 4 – Dells 10 Gb Ethernet Pass Through Module Spesifikasjonsdata Fysisk kraft og miljostorrelse: Maksimum W X D X H 24,7 cm X 28,5 cm X 2,9 cm Strom: 40,55 W passive kabler Vekt: 1.978 kg.

Side 16: A.1 Mekanisk tegning med dimensjoner.

Rev 1.0 Vedlegg A.1: Mekanisk tegning med dimensjoner Figur 7: Mekanisk tegning 24.7 23.0 23.0.

Side 17: Tillegg B Stottede Optiske Moduler og Dasker.

Dell -10GbE PTM Rev 1.0 Tillegg B: Stottede optiske moduler og DCAer Folgende kabler og optiske moduler er godkjent for Dell PTM Tabell 5 – DCA (Direkte tilkoblet SFP + kabler) Referanselengde (m) Speed Molex Tilpasset PN K585N SFP-H10GB- CU1M 10.3125Gbps.

Side 18: Tillegg C Emc Sertifiseringserkl ringer, C.1 Fcc Statements (usa)

Rev 1.0 Vedlegg C: EMC-sertifiseringserkl ringer Tabell 7 viser godkjent sertifiseringsstatus per bro i forskjellige regioner i verden. Tabell 7 – Brosertifiseringsstatus ICES VCCI Pass gjennom modul P / N Klasseklasse klasse cTUVus c-Tick (Japan) (USA) (Europa) (Canada)

Side 19: C.2 Ices Statements (Canada), C.3 Vcci Statements (Japan), C.4 Kcc Certification (Korea)

Dell -10GbE PTM Rev 1.0 Vedlegg C.2: ICES-uttalelser (Canada) Klasse A-erkl ring: Dette digitale apparatet i klasse A overholder kanadisk ICES-003. Cet appareil num & # xE9; rique de la classe En er i overensstemmelse med & # xE0; la norme NMB-003 du Canada. & # x201D; Vedlegg C.3: VCCI-uttalelser (Japan) Klasse A-erkl ring: Vedlegg C.3.1: Oversettelse.

Rev 1.0 Tillegg C.4.1: Oversettelse: Enhet for klasse A Denne enheten er registrert for EMC-krav til industriell bruk. Selgeren eller kjoperen bor v re oppmerksom pa dette. Hvis denne typen ble solgt eller kjopt ved en feil, bor den erstattes med en boligbrukstype.

Side 21: Tillegg D Grensesnittkontakt Pinouts, D.1 Sfp + Grensesnitt.

Dell -10GbE PTM Rev 1.0 Tillegg D: Grensesnittkontakt Pinouts Tillegg D.1: SFP + Grensesnitt Figur 8: SFP + Connector Pinout – Rear View of Module med Pin Placement Table 8 – SFP + Pinout Symbol Navn Beskrivelse VeeT Transmitter Ground (Common with Receiver Ground) TX_Fault sender Feil.

Rev 1.0 Tabell 8 – SFP + Pinout-symbolnavn Beskrivelse VccR-mottaker Stromforsyning VccT-sender Stromforsyning VeeT-sendermottak (felles med mottakerbunn) Sender Ikke-omvendt DATA in. AC-koblet. Transmitter Invertert DATA inn. AC koblet. VeeT Transmitter Ground (Felles med mottaker Ground) a.Hallo! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi samlet det for deg. Gå her nå!