Wachtlijsten.

Wachtlijsten.

Topp navigasjon.

Hoofdnavigatie.

Wachtlijsten polikliniek en diagnostische behandeling.

Ziekenhuis Amstelland informerer deg sa godt som mulig om forventede ventetider pa poliklinikker, og sorger for at ventelister for pasientene ikke er sa kort som mulig. Den avtale pa poliklinikken blir laget etter referanse fra huslegen, spesialister fra andre sykehus eller egen spesialist.

Etter a ha fastslatt disse ventetidene, er situasjonen avhengig av:

personlig medisk situasjon av pati & euml; nt; de ulike ventetidene per kunst og per spesifikke diagnosebehandlingskombinasjon (DBC) innen & eacute; & eacute; n specialisme; onvoorziene omstandigheden.

Hvis du har foretrukket en spesialist, kan det forekomme at ventetiden er lengre enn informasjonen i oversikten. Spoedafspraken er til vurdering av din husarts, som selv tar kontakt med den aktuelle poliklinikken.

Nar du har ventetiden for lang tid, kan du alltid kontakte oss, eller ta kontakt med din omsorgsverker. Din sorgverzekeraar kan hjelpe deg her, slik at du muligens kan bli raskere. Den maksimale akseptabel ventetid som dorforsikringsselskaper og omsorgsforsikrere er overenskomne (den Treeknorm) utgjor for adgang til poliklinikk og diagnostikk 4 uker. For behandling er maksimal akseptabel ventetid 7 uker.

Wachtlijsten diagnostische behandeling poliklinische pati & euml; nten.

Per 1. november 2017.

Dette gjelder det antall dager mellom det oyeblikk at pasienten fra institusjonen gjor en avtale for bruk av en diagnostisk teknikk til oyeblikket anvendelse av diagnosen. Hierbij wordt gekozen voor de derde mogelijkheid in het afspraakregister. (NB det gar om henvisning fra en tredjepart, ikke intern dorvervisning innenfor innstillingen).


Comments are closed.

Hallo! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi samlet det for deg. Gå her nå!